MicroHIS USP’s

MicroHIS is een Huisartsen Informatie Systeem (HIS) met een jarenlange reputatie in de huisartspraktijk.  Microhis is door het verwerken van de tientallen jaren huisarts- ervaringen een efficiënt en gebruiksvriendelijk systeem.

Het ontwikkelteam werkt niet alleen aan de eventueel opgetreden fouten in de software maar werken primair aan productvernieuwingen die ten dienste van het zorgproces staan. De nieuwe versies worden in nauwe samenwerking met de huisartsenvereniging opgesteld en door een aantal voorloper praktijken ook getest en geoptimaliseerd. Naast de innovatie is de robuustheid van het product belangrijk zodoende komen er maandelijks service release uit met daarin de technische verbeteringen. 

Over de jaren is MicroHIS van een lokaal beheerd systeem uitgegroeid naar de dienst MicroHIS as a Service (MaaS) met als doel de huisarts verder te ontzorgen rond de IT-vraagstukken zoals de AVG, Back-ups, updates en upgrades.

Met de overname van iSOFT Nederland B.V. door Dedalus is er ook weer ruimte gekomen voor innovatie en zal de eerste lijn voorzien worden van tal van producten en uitbreidingen die de gehele zorgketen zal ondersteunen. De Dedalus producten vullen het product portfolio uit met koppelvlakken tussen de diverse zorgsystemen. Meer over Dedalus en de producten kunt u hier vinden maar schroom niet contact op te nemen met een van onze sales vertegenwoordigers.

Waarom MicroHIS?

1.     Compleet medisch dossier

MicroHIS biedt u een volwaardig huisartsendossier. Naast de episodes en SOEP-regels kunt u aanvullende informatie zoals eerdere Ingrepen en behandelingen vastleggen. Als uw patiënt het nodig heeft kunt u Individueel Zorgplan aanmaken waar ook derden in kunnen werken.

2.    Behandelgrenzen en wilsverklaring

De vraag naar het correct vastleggen van behandelgrenzen en een wilsverklaring wordt met de vergrijzende bevolking steeds groter. MicroHIS voorziet in deze behoefte. MicroHIS biedt de mogelijkheid om de behandelgrenzen gestructureerd vast te leggen in lijn met de advance care planning (ACP) van Palliaweb.

3.    Een altijd bijgewerkt dossier  

Dankzij de aansluiting op het LSP worden de dossiers altijd bijgewerkt met de laatste informatie. Of het nu gaat om ketenzorg, waarneming elders of een wijziging in contra-indicaties. Uw dossiers worden automatisch bijgewerkt.

4.   Een beveiligd dossier      

U en wij weten als geen ander hoe belangrijk het is dat de medische informatie niet zomaar op straat komt te liggen. Het medisch dossier mag alleen worden benaderd door bevoegden. We hebben in MicroHIS drie lagen bevoegdenheden ingebouwd om te waarborgen dat alleen ingezien kan worden wat mag worden ingezien. Deze drie lagen bevoegdheden bepalen: 1. Wat je in MicroHIS mag raadplegen 2. Welke patiënten je kan benaderen en 3. Welke episodes voorkomend in het dossier je kan zien.

5.    Een open systeem met een afgeschermd dossier

U ontkomt er niet aan dat u delen van het dossier deelt met anderen systemen middels het patiënten portaal, het LSP, OPEN/MedMij of een SSO-koppeling. De patiënt kan aangeven dat hij wil dat episodes gemarkeerd worden als privacygevoelig. Deze privacygevoelige informatie wordt niet uitgespoeld naar andere systemen.  

Vanzelfsprekend wordt elke toegang tot het dossier gelogd.

6.    Acute dag waarneming

MicroHIS heeft acute dag waarneming via het LSP naadloos geïntegreerd. Nagenoeg op eenzelfde wijze, zo niet eenvoudiger, kunt u voor passanten het waarneemdossier opvragen. Dit biedt u houvast bij het consult en het schrijven van een waarneemverslag.

7.    Krachtige agenda

De agenda is het hart van de dagelijkse gang van zaken. U kunt eenvoudige de afspraken beheren, het weekritme vastleggen, de lengtes van afspraken bepalen, afspraken verslepen met ‘drag and drop’, van een afspraak naar het medisch dossier springen en vice versa. Daarnaast kunt u de agenda zo inrichten dat er automatisch een afspraakbevestiging naar de patiënt wordt gemaild.

8.   Videoconsult naadloos geïntegreerd

Wilt u een videoconsult houden? U kunt in de agenda met één klik van een gewoon consult een videoconsult maken. Dit kan op basis van Skype, Teams en (binnenkort) met WeSeeDo. Is er een videoconsult gemaakt? De bijbehorende link vindt u eenvoudig terug in de spreekkamer.

9.    Eenvoudige navigatie (sneltoetsen, tabbladen)

Snel navigeren tussen de belangrijkste onderdelen van het dossier met een simpele toets combinatie geeft u de mogelijkheid om de aandacht op de patiënt te houden en minder met de muis te hoeven navigeren door het dossier.

10. Innovatief

Door in een vaste regelmaat updates en upgrades uit te leveren (3 versies per jaar), sluiten snel aan op de behoefte vanuit de praktijken zoals behandelgrenzen, IZP en videoconsults.

11.   Meten is weten

Door onze volledige dienstverlening (waaronder de “callback monitor”) kunnen we de kwaliteit van de systemen bewaken, en patches automatisch uitvoeren. Deze techniek geeft samen met ons serviceteam een directe interactie met de praktijk om zo efficiënt mogelijk uw vragen en problemen op te lossen.